ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

1.กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ กับประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ อาคารชีวพนาเวศ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์

2 กิจกรรมปลูกป่าเสริม "ฟื้นฟูระบบริเวศป่าต้นน้ำภาคตะวันออกและฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านคลองยายไท" เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับเครือข่ายป่ารอยต่อ 5 จังหวัด     ภาคตะวันออก ลูกค้า และผู้นำชุมชนบ้านคลองยายไท จัดกิจกรรมปลูกป่าเสริม "ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำภาคตะวันออกและฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านคลองยายไท" เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

3 อีสท์ วอเตอร์จัดโครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2566
อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินจัดโครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2566 (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การตลาดสินค้าเกษตร) โดยสอดแทรกบทบาทภารกิจในการบริหารจัดการน้ำของบริษัท และทำความเข้าใจเรื่องการจัดสรรน้ำในแต่ละภาคส่วน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

4 อีสท์ วอเตอร์สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอีสท์วอเตอร์ มอบพิมเสนน้ำแก่อบต. บ่อวิน เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5 อีสท์ วอเตอร์ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดราษฏร์บำรุง จ.ฉะเชิงเทรา
อีสท์วอเตอร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดราษฏร์บำรุง ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งในพื้นที่ผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำบางปะกง

6 อีสท์ วอเตอร์นิเทศก์การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาผู้พิการร่วมกับกศน. ฉะเชิงเทรา
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมนิเทศก์การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาผู้พิการร่วมกับกศน.ฉะเชิงเทรา เตรียมปรับหลักสูตรสู่การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้ผู้เรียนนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพให้ตนเอง

7 อีสท์ วอเตอร์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน “อำเภอคลองเขื่อนจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
อีสท์วอเตอร์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน “อำเภอคลองเขื่อนจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ ที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา


 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)