ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือน มิถุนายน 2566

1 อีสท์ วอเตอร์ ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

อีสท์วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอคลองเขื่อนและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมในพิธี

2 อีสท์ วอเตอร์ สำรวจพื้นที่รับปรุงระบบผลิตและจำหน่ายประปาชุมชน อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

อีสท์ วอเตอร์ พร้อมด้วยนายวิชัย เลี่ยมเปี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปาชุมชนลงพื้นที่ อ.แก่งหางแมว ตามโครงการปรับปรุงระบบผลิตและจำหน่ายประปาชุมชน ตอบแทน กลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำวังโตนด และสร้างความยั่งยืนของสาธารณูปโภคด้านน้ำ

3 อีสท์ วอเตอร์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารวัดพยูน จ.ระยอง

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมทำบุญกับนายกเทศบาลเมืองบ้านฉาง ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณร วัดพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

4 อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชนฯ อบต.บ่อวิน จ.ชลบุรี

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลบ่อวิน สอนทำไส้กรอกอีสาน เพื่อสร้างความผูกพันใกล้ชิดกับชุมชนเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายชุมชนในพื้นที่ พร้อมสอดแทรกการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของอีสท์ วอเตอร์

5 อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ (อีสท์วอเตอร์กรุ๊ป vs อบต.บ่อวิน)

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีมผสม EW-UU และทีมอบต.บ่อวิน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่อำเภอศรีราชาร่วมกัน

6 อีสท์ วอเตอร์ มอบกล้าไม้สนับสนุน 4 ป่าชุมชน ณ อบต.ทุ่งพระยา

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชน รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก มอบกล้าไม้สนับสนุน 4 ป่าชุมชน ณ อบต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างความผูกพันใกล้ชิดกับภาคีเครือข่าย และผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)