ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

1. อีสท์ วอเตอร์ ลงพื้นที่หารือกับเครือข่ายป่าชุมชนบ้านสามพราน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทราว : วันที่ 9 พ.ค. 65 แผนกกิจการสัมพันธ์และ CSR ลงพื้นที่หารือกับเครือข่ายป่าชุมชนบ้านสามพราน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อขยายผลโครงการปลูกป่าต้นน้ำ ต่อยอดสู่โครงการศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในภาคตะวันออก และลดภาวะโลกร้อน

2. อีสท์ วอเตอร์ จัดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน : วันที่ 5-8 และ 10-11 พ.ค. 65 อีสท์วอเตอร์  บ.อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 9 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • วันที่ 5-8 พ.ค. 65 ปรับปรุงประปาชุมชนฯ พื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี จำนวน 7 แห่ง
  • วันที่ 10-11 พ.ค.65 ปรับปรุงประปาชุมชนฯ พื้นที่อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี จำนวน 2 แห่ง  

โดยมีคุณวิชัย เลี่ยมเปี่ยม เป็นที่ปรึกษาโครงการ

3. อีสท์ วอเตอร์ รับคณะกลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้นำความคิดเห็นจากจังหวัดฉะเชิงเทรา : วันที่ 27 และ 28 พ.ค. 65   อีสท์ วอเตอร์ ต้อนรับคณธกลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้นำความคิดเห็นจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยได้พาเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลในและระบบสูบส่งน้ำของบริษัทในช่วงเช้า และมีกิจกรรม Workshop พร้อมบรรยายวิธีการบริหารจัดการน้ำในช่วงบ่าย

4. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมประชุมกับคณะทำงานพิจารณาโครงการเพื่อสุขภาพและชีวิตที่มีสุข: วันที่ 27 พ.ค. 65  กลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมประชุมประเด็น การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มปริมาณการผลิตและลดต้นทุนการผลิตน้ำประปา กับคณะทำงานพิจารณาโครงการน้ำเพื่อสุขภาพและชีวิตที่มีสุข ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้องประชุมกองอสังหาริมทรัพย์ อ.สัตหีบจ.ชลบุรี

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)