ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือนเมษายน 2565

1. อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
วันที่ 1 เม.ย. 65  อีสท์วอเตอร์มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการอำเภอคลองเขื่อน ร่วมแรง แข็งขัน ร่วมใจ เล่นกีฬา ต้านยาเสพติด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

2. อีสท์ วอเตอร์ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ COVID-19
วันที่ 1 เม.ย.65 อีสท์วอเตอร์  มอบสิ่งของบรรจุถุงยังชีพแก่เทศบาลตำบลทับมา ณ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยองเพื่อช่วยเหลือศูนย์กักตัวโควิด-19 พร้อมรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างท่อธาร และโอกาสของวิสาหกิจชุมชนในการร่วมพัฒนาสระทับมาให้เป็น Landmark แห่งใหม่ของ จ.ระยอง

3. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนในพื้นที่ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 2 เม.ย. 65  อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.วัดคงคาราม(วัดบน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

4.อีสท์ วอเตอร์ ร่วมพิธีถวายผ้าป่า ณ.วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 3 เม.ย. อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมพิธีถวายกองผ้าป่าสามัคคี ณ.วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดย อีสท์ วอเตอร์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมัคคี 100 กอง กองละ 100 บาท

5.อีสท์ วอเตอร์ ร่วมทำบุญวันสงกรานต์
วันที่ 12 เม.ย. 65 อีสท์ วอเตอร์ ร่วมทำบุญสงกรานต์ กิจกรรมเพื่อชุมชนในพื้นที่ เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พร้อมทั้งได้พบปะ อดีต รมว.วัฒนธรรม (สนธยา คุณปลื้ม) และนายกเทศมนตรีจินดา ถนอมรอด และอดีตนายกบุญเลิศ น้อมศิลป์ พร้อมแจกของที่ระลึกจากอีสท์ วอเตอร์   

6. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานกับศูนย์พิทักษ์ป่า จ.จันทบุรี
วันที่ 15-16 เม.ย. 65 อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดระยอง ส่งมอบนําดื่มให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้พิทักษ์ป่าและเฝ้าระวังช้างป่า จำนวน 3 แห่ง
1.สนง.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2.สนง.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
3.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

7. อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน
วันที่ 19,20 และ 29 เม.ย. 65 อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชนเพื่อ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามลำดับดังนี้
   1.กิจกรรมหมูกระจก ณ ณ อบต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
   2.กิจกรรมสอนทำเกี๊ยวกุ้ง ณ. โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ 1 (เทศบาลนครแหลมฉบัง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
   3.กิจกรรมสอนทำเกี๊ยวกุ้ง ณ. เทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

8.อีสท์วอเตอร์ ร่วมปรึกษาหารือกับประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดระยองและผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9 (ชลบุรี)
วันที่ 22 เม.ย. 65 อีสท์วอเตอร์ ร่วมปรึกษาหารือกับประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดระยองและผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9(ชลบุรี)  ประเด็นแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนรอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมกับสนับสนุนน้ำดื่มให้กับเครือข่ายป่าชุมชนบ้านหนองม่วงณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

9.อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนและหมวกแก่ประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 27 เม.ย.65 อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนและหมวกแก่ประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา ผ่านผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปแข่งกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติที่ จ.กระบี่

10.อีสท์ วอเตอร์ หารือเรื่องพัฒนาสระทับมา
วันที่ 28 เม.ย. 2565 อีสท์ วอเตอร์ เข้าหารือกับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมพัฒนาสระทับมาให้เป็นชุมชนออกกำลังกาย เบื้องต้น อบจ.รับดำเนินการเรื่องการทำที่จอดรถ ถนนลาดยาง และตกแต่งต้นไม้บริเวณถนนของ อบจ. และเทศบาล

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)