ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือน มีนาคม 2565

1. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมปรึกษาหารือกับผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชนฯ
วันที่ 7 มี.ค. 65 ผู้แทนEWร่วมปรึกษาหารือกับผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสามพราน ม.25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ณ.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.25 บ้านสามพราน เรื่องประเด็นการวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชุมชนชุมชนบ้านสามพรานแบบมีส่วนร่วม

2. อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนในพื้นที่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่  8 มี.ค. 65 อีสท์ วอเตอร์ประสานกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประเด็นการซ่อมบำรุงเส้นท่อส่งน้ำดิบ บางปะกง-ชลบุรี บริเวณ เขตรอยต่อ บ้านตาเถร ม.3-บ้านหลังเขาดิน ม.7 (คลองตาลอย) ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และบริจาค น้ำดื่ม ยาแก้ไอ ยาแก้ไข้ พร้อมงบประมาณ 5,000บาท ให้กับ ศูนย์พักพิงผู้ติดเชื้อไวรัสCOVID-19 วัดเขาดิน

3. อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนการศึกษา กิจกรรมเพื่อชุมชนในพื้นที่ จ.ระยอง
วันที่ 8 มี.ค. 65 อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบทุนการศึกษา 20,000 บาท ให้กับนักเรียนในจ.ระยอง โดยมีนางธัมมิกา เอี่ยมแสง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานในพิธี

4. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมตรวจป่าชุมชนในพื้นที่ ม.7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 มี.ค. 65 อีสท์ วอเตอร์ร่วมกับนายกสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทราและคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพื้นที่ ม.7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา(22-2-29ไร่) ระหว่างเดือน เม.ย62-ธ.ค.65 สนับสนุนโดย สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา และEWสนับสนุนน้ำดื่มและงบประมาณบางส่วน ในฐานะสมาชิกสมาคมฯ

5. อีสท์ วอเตอร์ สนับสนุนน้ำดื่มแก้ว 300 กล่อง ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 15 มี.ค. 65 กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ร่วมกันสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด (เฉพาะ EW สนับสนุนน้ำดื่มชนิดแก้วจำนวน 300 กล่อง) เพื่อเตรียมการรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน ในงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

6. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการซ่อมบำรุงระบบประปาชุมชน
วันที่ 23 มี.ค.65 อีสท์วอเตอร์ ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปาชุมชน ประชุมวางแผนการดำเนินการซ่อมบำรุงระบบประปาชุมชน ภายใต้โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2565 โดยนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

7. อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชนวันที่ 24 และ30 มี.ค. 65 อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน สอนทำหมูกระจกเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ณ อบต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน  และ อบต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)