ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2564

1.อีสท์วอเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเทิดไท้ องค์ราชัน

วันที่ 5 ธ.ค. 64 อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทิดไท้องค์ราชัน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 บริเวณพื้นที่คลองอ้อมน้อย ณ วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีประชาชน และ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน และมีนายอำเภอบางประกง นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ เป็นประธานในพิธี

2. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้หายากในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ

วันที่ 10 ธ.ค. 64 อีสท์ วอเตอร์เข้าร่วม กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้หายาก อาทิ ต้นตะเคียนทอง ต้นหลาวชะโอน เป็นต้น ในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์  ซึ่งเป็นสวนสาขาภาคตะวันออกของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่พื้นที่บึงสำนักใหญ่ (หนองจำรุง) ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ โดยมี ท่านพลเรือเอก พิเชษฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

3. อีสท์ วอเตอร์ มอบงบประมาณสนับสนุน และอุปกรณ์กีฬา แก่โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ และชุมชน ประจำปี 2564

วันที่ 13 ธ.ค. 64 อีสท์ วอเตอร์ มอบงบประมาณและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 25,000 บาท แก่โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ และชุมชน ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนสโมสรส่งเสริมกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร)(ACADEMY BANBUENG) ณ.สนามฝึกซ้อมสโมสรฯ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีตัวแทนจากสโมสรฯเป็นผู้รับมอบ

4.อีสท์ วอเตอร์ มอบน้ำดื่ม แก่ ผู้แทนโรงพยาบาลพุทธโสธร

วันที่ 20 ธ.ค. 64 อีสท์ วอเตอร์ มอบน้ำดื่มชนิดแก้วจำนวน 100 ลัง ให้แก่ผู้แทน รพ.พุทธโสธร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน COVID - 19

5.อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อม CSR

วันที่ 8 ธ.ค. 64 อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR การดำเนินการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์- อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล         ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ โดยมีผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เป็นประธาน พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคุณ ประสาน ขาวสะอาด ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม อ. วังจันทร์ จ.ระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)