ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 1. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมประชุมพร้อมสำรวจพื้นที่กับสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เรื่อง โครงการบำรุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านสามพราน ม.25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (32-0-30ไร่) แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ (ปี2560 - 2563) โดยจัดทำโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชุมชนชุมชนบ้านสามพรานแบบมีส่วนร่วม
 2. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แก่ชุมชนจุกกะเฌอ  ณ สวนสาธารณะชุมชนจุกกะเฌอ  ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 3. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านบ้านหัวโกรก ม.5 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบัานหัวโกรก
 4. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมแสดงความยินดี นายนิติ วิวัฒน์วานิช เข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 5. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดสรรเงินทุนด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมเดินทางทัศนศึกษากับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อนตามโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่่อน
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโนนศิลา ในสมเด็จพระขนิษฐาธิราช เจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูแนวทางการจัดศูนย์ฯ และการเพาะชำกล้าไม้เพื่อจำหน่าย
 • ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ หมู่บ้านไร้สารพิษ  อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา
 • เยี่ยมชมวิธีขยายพันธุ์ไผ่เพื่อเชิงพาณิชย์ สวนลุงโชค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 1. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง ติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์
 • เทศบาลนครระยอง ณ หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
 • ชุมชนบ้านเชิงเนิน หมู่ 5 ณ สระพักน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านเชิงเนิน หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)