ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน ตุลาคม 2564

  1. อีสท์ วอเตอร์ ครบรอบ 29 ปี มอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19  แก่เหล่ากาชาดจังหวัด จํานวน 4 แห่ง แห่งละ 200,000 บาท ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดระยองและเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดเป็นรับมอบ
  2. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมโครงการ โรงครัวพระราชทานและกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" ช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และมอบน้ำดื่ม ของอุปโภค-บริโภค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบ
  3. อีสท์ วอเตอร์ สนับสนุนงบประมาณชมรมฟุตบอล เยาวชนเกาะจันทร์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โดยมี สมาชิกสภาจังหวัด อ.เกาะจันทร์ และเลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะคณะกรรมการชมรมร่วมด้วย
  4. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดเขาบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชจังหวัดชลบุรีและนาย วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
  5. อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมดูงานโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร พร้อมมอบทุนรักษาระดับเพชร และทุนพัฒนาโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรม
  • จังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ โรงเรียนวัดจุกเฌอ จำนวน 4 แห่ง
  • จังหวัดระยอง  ณ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ จำนวน 4 แห่ง
  • จังหวัดชลบุรี  ณ โรงเรียนบ้านโค้งดารา จำนวน 6 แห่ง
  1. อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 200 ลัง ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
  2. อีสท์ วอเตอร์ เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดเขาโบสถ์  ต.ทับมา อ.เมือง จังหวัดระยอง
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)