ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน กันยายน 2564

  1. อีสท์ วอเตอร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกรณีการสูบผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกง ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
  2. อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภค และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ให้กับศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานที่ให้บริการประชาชนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ดังนี้
  • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 300 ลัง ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
  • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 100 ลัง และชนิดขวด จำนวน 200 แพ็ค ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
  • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดขวด จำนวน 50 แพ็ค และมอบงบประมาณ 5,000 บาท ให้กับกำนันตำบลแม่น้ำคู้ เพื่อใช้จ่ายและให้บริการเจ้าหน้าที่และประชาชน ในศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  1. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix It Center) ประจำปี 2564 จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่ตำบลนายายอาม ตำบลสามพี่น้อง และตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
  2. อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบงบประมาณ สนับสนุน "โครงการร่วมบริจาค 9 บาท เพื่อ 9 โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง" จำนวน 50,000 บาท แก่หอการค้าจังหวัดระยอง เพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด และบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดระยอง  โดยมี นายแพทย์ประดิษฐ์   ปฐวีศรีสุธา รองนายแพทย์สาธารณสุข และคุณชุติมา   เหรียญเพ็ชรสุข  โฆษกศูนย์โควิด-19 จ.ระยอง  เป็นผู้รับมอบ
  3. อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนการศึกษา พร้อมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ ประจำปี 2564 จำนวน 17 แห่ง ใน จ.ฉะเชิงเทรา 6 แห่ง จ.ชลบุรี 5 แห่ง และระยอง 6 แห่ง
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)