ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน สิงหาคม 2564

 1. อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภค และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ให้กับศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานที่ให้บริการประชาชนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ดังนี้
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดขวด จำนวน 100 แพ็ค และสิ่งของบริโภค ให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชื้อไวรัสโควิด-19 อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 • ส่งมอบงบประมาณ 20,000 บาท พร้อมน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 50 ลัง ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ ต.ก้อนแก้ว
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 100 ลัง ณ เทศบาลตำบลชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 110 ลัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดขวด จำนวน 50 แพ็ค ณ เทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดขวด จำนวน 100 แพ็ค ณ เทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 100 ลัง ให้กับประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในโครงการหอการค้าปันสุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 100 ลัง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 20 ลัง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 100 ลัง ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 50 ลัง และร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมีตำบลคลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง งบประมาณ 30,000 บาท โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน เป็นผู้รับมอบ
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดขวด จำนวน 50 แพ็ค และร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี จัดทำถุงยังชีพ งบประมาณ 50,000บาท โดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลสำนักบก และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก เป็นผู้รับมอบ
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดชนิดขวด จำนวน 100 แพ็ค ให้กับ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อบริการประชาชน ณ ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสCOVID-19 เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 1. อีสท์ วอเตอร์ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานและชุมชนประจำปี2564 โดยปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • สนับสนุนงบประมาณ 25,000 บาท ให้กับชมรมกีฬาวอลเล่ย์บอล อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นตัวแทนของ จ.ระยอง ในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลในระดับต่างๆ
 • สนับสนุนลูกฟุตบอลให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองใช้ในการฝึกสอนการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนใน จ.ระยอง
 1. อีสท์ วอเตอร์ และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา (กศน.จว.ฉ.ช.) เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมปรึกษาหารือเรื่องการสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพและจัดหางานให้กับผู้พิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยส่วนหนึ่งเป็นการต่อยอดโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้พิการ
 2. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการสูบผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทราของอีสท์ วอเตอร์ ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา  โดยมีนายอำเภอคลองเขื่อนเป็นประธานคณะทำงานฯ พร้อมกับนำคณะทำงานฯเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานีสูบน้ำฉะเชิงเทรา
 3. อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน ผ่านระบบ Facebook Live โดยสาธิตการทำแคปหมูและน้ำพริกหนุ่ม หมูกระจก ขนมถังแตกมะพร้าวอ่อน และทำขนมบ้าบิ่น
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)