ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภค และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ดังนี้

 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 100 ลัง ให้โรงพยาบาลพุทธโสธร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 100 ลัง และชนิดขวด 100 แพ็ค ให้กับนายอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 100 ลัง โดยมีประธานกรรมการหอการค้าฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 50 ลัง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 50 ลัง ให้กับผู้แทนเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  เพื่อให้บริการประชาชน ณ ที่พักรักษาตัวและพักคอยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมน้ำดื่มชนิดขวด 50 แพ็ค ให้กับนายอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 • ส่งมอบนําดื่มชนิดแก้ว 40 ลัง และชนิดขวด 40 แพ็ค ให้กับผู้แทนกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เพื่อให้บริการบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 50 ลัง และชนิดขวด 50 แพ็ค ในพื้นที่ ต.เขาดิน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 200 ลัง ณ ที่ว่าการ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 100 ลัง และชนิดขวด 50 แพ็ค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 50 ลัง และชนิดขวด 50 แพ็ค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดขวด 100 แพ็ค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 • ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว 50 ลัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)