ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน เมษายน 2564

 • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมพิธีส่งมอบจักรยานบำบัดน้ำ ติดตั้งบริเวณสวนศรีเมือง อ.เมืองจ.ระยอง จำนวน 4 คัน ให้กับเทศบาลนครระยอง เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของอีสท์ วอเตอร์ กับสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออก และวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อช่วยเติมออกซิเจนให้กับน้ำ เป็นการบำบัดน้ำเสีย และอนุรักษ์สัตว์น้ำอีกด้วย
 • อีสท์ วอเตอร์ มอบของที่ระลึกพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.ระยอง
 • อีสท์ วอเตอร์ มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาผู้พิการในพื้นที่ 11 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564 บนพื้นฐานความร่วมมือของอีสท์ วอเตอร์ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ผู้แทนวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม อบต.สามพี่น้อง และอบต.ขุนซ่อง สำรวจระบบประปาชุมชน จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคนายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี จำนวน1 แห่ง อบต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จำนวน 1 แห่ง และอบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จำนวน 7 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) ประจำปี2564 บนพื้นฐานความร่วมมือของอีสท์ วอเตอร์ สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออก และวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ภาคตะวันออก  
 • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมจัด โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน ในการจัดให้เอกชนเช่า/บริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก  ในทรัพย์สินเส้นท่อดอกกราย- มาบตาพุด - สัตหีบ  ทรัพย์สินเส้นท่อหนองค้อ - แหลมฉบัง- พัทยา และทรัพย์สินเส้นท่อหนองปลาไหล-หนองค้อ โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง
 • อีสท์ วอเตอร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 1. นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นอภ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 2. นายกำธร เวหน นอภ.วังจันทร์
 3. นายภิรมย์ ชุมนุม นอภ.นิคมพัฒนา
 4. นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นอภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 5. นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นอภ.ปลวกแดง
 • อีสท์ วอเตอร์ เยี่ยมคารวะ นายอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี และหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองพัทยา พร้อมกับปรึกหารือการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี EW ต.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
 • อีสท์ วอเตอร์จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จ.ชลบุรี
 1. สอนทำเกี๊ยวกุ้ง ณ อบต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 2. สอนทำเกี๊ยวกุ้ง ณ อบต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี
 3. สอนทำหอยจ๊อปู ณ อบต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 4. สอนทำหอยจ๊อปู ณ อบต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายอำเภอเกาะจันทร์ เข้าร่วมงานด้วย
 • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว "ปั่นราย็อง ท่องริมเล" พร้อมสนับสนุนงบประมาณบางส่วน เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ในจังหวัดระยองหลังจากประสพภัยโรคติดต่อโควิด-19 ณ สวนศรีเมือง อ.เมือง       จ.ระยอง
 • อีสท์ วอเตอร์ ต้อนรับคณะสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อนสนับสนุนโดยอีสท์ วอเตอร์ ณ ม.4 บ้านหัวลำพู อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมกับใช้สถานที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดการประชุมประจำเดือนของสมาคมฯ
 • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมการประชุมหารือแนวทางการสูบน้ำของอีสท์ วอเตอร์จากแม่น้ำบางปะกง เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)