ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

  1. อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน สร้างอาชีพ สอนทำเกี๊ยวกุ้ง และปลาแดดเดียว เป็นการเสริมรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านและประชาชนในแต่ละชุมชนเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ อบต.ท่าไข่ อบต.ก้อนแก้ว อบต.คลองเขื่อน และทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จ.ฉะเชิงเทรา
  2. อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมอีสท์ วอเตอร์ – ทีมอ.คลองเขื่อน โดยมีนายอำเภอคลองเขื่อน เป็นประธาน และนายก อบต.คลองเขื่อน นายก อบต.ก้อนแก้ว กำนัน ต.คลองเขื่อน และปลัดอาวุโส อ.คลองเขื่อน เข้าร่วมงาน ณ สนามฟุตบอลสถานีสูบน้ำฉะเชิงเทรา อีสท์ วอเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)