ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน มกราคม 2564

  1. ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 คณะผู้บริหาร และพนักงาน อีสท์ วอเตอร์ เดินสายสวัสดีปีใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด
  2. อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบน้ำดื่มช่วยเหลือชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ณ ที่ว่าการ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง




+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)