ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน ธันวาคม 2563

  1. อีสท์ วอเตอร์มอบน้ำดื่มบรรจุแก้ว เพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ณ สถานีควบคุมไฟป่าเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  2. อีสท์ วอเตอร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  3. อีสท์ วอเตอร์เยี่ยมชม พร้อมสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ชลบุรี โดยมีผู้ใหญ่บ้านหัวโกรก ม.5 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ประธานศูนย์ฯให้การต้อนรับ
  4. อีสท์ วอเตอร์ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลคลองเขื่อน 5คนคัพ โดยมี นายอำเภอคลองเขื่อน เป็นประธาน  นายก อบต.คลองเขื่อน และกำนัน     ต.คลองเขื่อน เข้าร่วมในงาน ณ สนามอเนกประสงค์ สถานีสูบน้ำฉะเชิงเทรา อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
  5. อีสท์ วอเตอร์จัดกิจกรรมพบปะ เพิ่มเครือข่ายอีสท์วอเตอร์ พร้อมกับแจกของที่ระลึกของ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และกองบัญชาการช่วยรบที่1 อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
  6. อีสท์ วอเตอร์ร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธุ์ปู ปลา เพิ่มความสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกง โดยมีนายอำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ประเวศ อ.บ้านโพธิ์  ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อ.บ้านโพธิ์ และนายกสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในงาน
  7. อีสท์ วอเตอร์มอบน้ำดื่มบรรจุแก้ว เพื่อใช้ในโครงการ 7 วันอันตรายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 จัดตั้งด่านชุมชน ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)