ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 1. อีสท์ วอเตอร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 • นายอำเภอบางปะกง และปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ที่ว่าการ อ.บางปะกง
 • นาย ธวัชชัย ศรีทอง และนาย นริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 1. อีสท์ วอเตอร์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศให้แก่คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์ วอเตอร์ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
 2. อีสท์ วอเตอร์ร่วมสนับสนุนงบประมาณทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านปลวกแดง อ.ปลวกแดง          จ.ระยอง
 3. อีสท์ วอเตอร์ร่วมสนับสนุนงบประมาณงานกาชาดจังหวัดระยอง ให้กับอำเภอบ้านค่าย และอำเภอปลวกแดง จ.ระยอง
 4. อีสท์ วอเตอร์ร่วมงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อน บ.หัวลำพู ม.4 อ.คลองเขื่อน          จ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการรักพ่อต้องพอเพียง ปีที่2 ทั้งนี้อีสท์ วอเตอร์สนับสนุนการอบรมให้กลุ่มสตรี           อ.คลองเขื่อน เช่น การทำผ้ามัดย้อมถั่วงอกมือถือ ปลาดุกแดดเดียว และกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง โดยมี นายอำเภอคลองเขื่อน เป็นประธานเปิดโครงการ
 5. อีสท์ วอเตอร์ติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศ บริเวณสระน้ำวัดเขาโบสถ์ ม.7 ต.ทับมา อ.ทับมา จ.ระยอง จำนวน 2 เครื่อง ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทั้งนี้อีสท์ วอเตอร์สนับสนุนงบประมาณ พร้อมกับส่งมอบให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์
 6. อีสท์ วอเตอร์จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
 • ทำหมูส้ม ณ.อบต.เขาชะเมา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
 • ทำหมูส้ม ณ.อบต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
 • ทำหมูส้ม ณ.ทต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
 • ทำกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง ณ.ทต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 1. อีสท์ วอเตอร์ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการสตรีกองทุนแม่ร่วมแรงแข็งขันป้องกันภัยจากยาเสพติด เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ประสานงาน องค์กรชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ เช่น กองทุนแม่ กองทุนหมู่บ้าน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน​ โดยมีนายอำเภอคลองเขื่อนเป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้อีสท์ วอเตอร์สนับสนุนงบประมาณ​ 25,000 บาท
 2. อีสท์ วอเตอร์ร่วมงานโครงการบำรุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านสามพราน ม.25 ต.คลองตะเกรา    อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ จำนวน 32-0-30 ไร่ เป็นโครงการต่อเนื่อง 4ปี ดำเนินการโดย เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออก
 3. อีสท์ วอเตอร์มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบปีที่ 8 วันสถาปนาสำนักงานสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดระยอง
 4. อีสท์ วอเตอร์ร่วมพิธีเปิดโครงการ"ปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท่าน้ำคลองอ้อมน้อย หน้าวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)