ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

  1. อีสท์ วอเตอร์ ให้การสนับสนุนการดำเนินการตาม "โครงการโรงทานเพื่อผู้ประสบภัยในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19" ในพื้นที่ ต.บางเล่า และ ต.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา จัดโดย อ.คลองเขื่อน  โดยร่วมมอบอาหาร และถุงยังชีพ ณ วัดสามร่ม ต.บางเล่า และ วัดเทวารุทธาราม ต.คลองเขื่อน
  2. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) ณ ประปาชุมชนหมู่ 1 โรงเรียนวัดดอนจันทร์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมีรองนายก อบต.หนองละลอกและผู้นำชุมชน ร่วมพิธีส่งมอบโครงการฯ ในครั้งนี้  (โดยมีคณะกรรมการประปาชุมชนและผู้นำชุมชน)
  3. อีสท์ วอเตอร์ ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยการขุดลอกร่องน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำประเเสร์ ในพื้นที่ บ้านแก่งหวาย ม.6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ และอีสท์ วอเตอร์
  4. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานโครงการ ปลูกป่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 20 ลัง ณ บริเวณเขานั่งยอง หมู่ที่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลมะขามคู่ เป็นประธานเปิดในพิธี
  5. อีสท์ วอเตอร์ ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัยผลิตภัณฑ์จากชุมชนในพื้นที่ จ.ระยองให้กับ ชุมชนบ้านหัวโกรก ม.5 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
  6. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับนายอำเภอบางปะกง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะกงและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ให้กับราษฎรซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ ม.18 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตามโครงการ "ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง...ในการแบ่งปันนําใจ...สู้ภัยโควิด-19" ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และอีสท์ วอเตอร์
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)