ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน กันยายน 2562

อีสท์ วอเตอร์ เข้าชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการวางท่อน้ำดิบให้กับนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดแห่งที่ 3 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ให้การต้อนรับ และพ.ต.อ.ดุษฎี กุญชร ณ อยุธยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง และท่านเจ้าอาวาสวัดเขาน้อย ในพื้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับนายประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมรับข้อร้องเรียน ประเด็นการบริหารจัดการตลาดบ่อบัว ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รวมถึงประเด็นป่าไม้ และช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อีสท์ วอเตอร์รับมอบโล่ รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ สาขาภาคีเครือข่าย ประเภทหน่วยงานภาคีเครือข่ายเอกชนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดประชุมสรุปพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (Fix it center) โดยมีดร.สมชาย ธำรงสุข ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ.ระยอง

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชนฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้านสอนทำปลาส้ม ณ ทต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และสอนทำหมูส้ม ณ อบต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง และทต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ และทต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ 

อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ.คลองเขื่อน, อ.บางคล้า และอ.พนมสารคาม จำนวน 100 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

อีสท์ วอเตอร์ร่วมกับอบต.ท่าสะอ้าน  เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.บางปะกง และเครือข่ายลุ่มน้ำบางปะกง จัดกิจกรรมโครงการรักษ์แม่น้ำลำคลอง ณ รร.วัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยสนับสนุนงบประมาณการปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งลงสู่แม่น้ำบางปะกง เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำคูคลองเกิดความตระหนักในการดูแล และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างเหมาะสม

อีสท์ วอเตอร์ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ในวันกตัญญูสายน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดสนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายอำเภอบ้านโพธิ์ เป็นประธาน

อีทส์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ปลูกป่า ปล่อยปู เก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน ณ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ท่าเทียบเรือ ฝั่งศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. บางปะกง หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)