ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน สิงหาคม 2562

อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ณโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

 

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา(กศน.จว.ฉ.ช) เดินทางเยี่ยมเยียนผู้พิการพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้กับผู้พิการ จำนวน 5 คน ในพื้นที่ อ.ราชสาส์น และ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

 

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมี คุณประสาน ขาวสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม และประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บนําประแสร์ (JMC) เป็นประธานในพิธี

 

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณฯ ในปี 2562 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุ่มน้ำระดับชาติ บึงสำนักใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์   เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

 

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน ฝึกอบรมการทำหมูส้ม ณ อบต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  อบต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และฝึกอบรมการทำไส้กรอกอีสาน ณ อบต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ระยอง​

 

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ทัศนศึกษาดูงานของชุมชนในพื้นที่ อ.วังจันทร์ และ อ.แกลง จ.ระยอง ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.วังจันทร์ โดยมีคุณปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี​

 

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เพื่อปวงชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี และเปิดสำนักงานใหม่ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เพื่อปวงชน อ.เมือง จ.ระยอง​

 

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี-นครนายก เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา บนพื้นฐานความร่วมมือของอีสท์ วอเตอร์  อำเภอคลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนและชุมชนในพื้นที่ อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา​