ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน มิถุนายน 2562

  • อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน ฝึกอบรมการทำหมูส้ม ณ อบต.หนองขาม อบต.สำนักบก และทต.เขตรอุดมศักดิ์ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และฝึกอบรมการทำปลาส้ม ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางกรูด จ.ฉะเชิงเทรา

  • อีสท์ วอเตอร์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม "พลวงทองเทรล" วิ่ง ปลูกป่า เพื่อรักษาต้นนําประแสร์ ครั้งที่1 และร่วมสืบสานประเพณีบวชป่า ปลูกต้นไม้ "ต้นพระเจ้าห้าพระองค์" ณ ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ แปลงเขาชะอางค์โอน (วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน) ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี พร้อมสนับสนุน รถน้ำดื่มในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

  • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมโครงการบำรุงดูแลรักษาและฟื้นฟูชุมชนบ้านหนองม่วงแบบมีส่วนร่วมตามแนวประชารัฐ ปี 3 เพื่อรักษาป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ให้พื้นที่ป่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ และรักษาความสมดุลระบบนิเวศป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว) ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมี คุณภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้

  • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาประจำปี2562 ระยองเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง โดยมีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

  • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน-นักศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จว.ฉ.ช. ณ.สนามกรีฑา รร.พุทธิรังสีพิบูล ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้บริษัทได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม