ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับคณะสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) กับวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้

  • วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเป็นผู้ดำเนินการ ประปาชุมชนหมู่ 5 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

  • วิทยาลัยเทคนิคตราดเป็นผู้ดำเนินการ ประปาชุมชนหมู่ 6 บ้านหนองนกเอี้ยง ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเป็นผู้ดำเนินการ ประปาชุมชนหมู่ 11 บ้านเนินกระบก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

  • วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นผู้ดำเนินการ ประปาชุมชนหมู่ 5 ซอยเถื่อนวิถี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

  • วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเป็นผู้ดำเนินการ ประปาชุมชนหมู่ 11 บ้านซากไม้รวก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย

  • วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเป็นผู้ดำเนินการ ประปาชุมชนหมู่ 5 บ้านเชิงเนิน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย

  • วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเป็นผู้ดำเนินการ ประปาชุมชนหมู่ 10 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี