ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรม “สืบสานงานพ่อ ต่องานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล บนเกาะมันในระยอง”
7 ธันวาคม 2561
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง
7 ธันวาคม 2561
พิธีเปิดโครงการการแข่งขันแรลลี่การกุศล ศูนย์ อปพร. จ.ระยอง
7 ธันวาคม 2561
กิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
4 ธันวาคม 2561
กิจกรรมโครงการปล่อยปูฟื้นฟูระบบนิเวศ จำนวน 6,300 ตัว
2 ธันวาคม 2561
กิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561