ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
ตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารระดับเพชร
12 มิถุนายน 2562
โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
1 มิถุนายน 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
1 พฤษภาคม 2562
เทศกาลสงกรานต์ 2562
13 เมษายน 2562
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)