ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน เมษายน 2562
1 เมษายน 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมส่งมอบระบบการบริหารจัดการน้ำ โดยการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
11 มกราคม 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
11 มกราคม 2562
การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการบำรุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านสามพราน
11 ธันวาคม 2561
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)