ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมส่งมอบระบบการบริหารจัดการน้ำ โดยการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
11 มกราคม 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
11 มกราคม 2562
การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการบำรุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านสามพราน
11 ธันวาคม 2561
พิธีเปิดงานมหกรรมสัตว์ปีกสวยงาม ครั้งที่ 7 และ RUN FOR PETS
9 ธันวาคม 2561