ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้กับผู้พิการ
19 กรกฎาคม 2562
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)