ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน มิถุนายน 2563
1 มิถุนายน 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
1 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน เมษายน 2563
1 เมษายน 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มีนาคม 2563
1 มีนาคม 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)