ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มกราคม 2564
1 มกราคม 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน ธันวาคม 2563
1 ธันวาคม 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กันยายน 2563
1 กันยายน 2563
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)