ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน กันยายน 2564
1 กันยายน 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน สิงหาคม 2564
1 สิงหาคม 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
1 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มิถุนายน 2564
1 มิถุนายน 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
1 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน เมษายน 2564
1 เมษายน 2564
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)