ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรม CSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
2 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
2 มิถุนายน 2565
กิจกรรม CSR ประจำเดือนเมษายน 2565
2 พฤษภาคม 2565
กิจกรรม CSR ประจำเดือน มีนาคม 2565
1 เมษายน 2565
กิจกรรม CSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 มีนาคม 2565
กิจกรรม CSR ประจำเดือนมกราคม 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)