ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
1 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน เมษายน 2564
1 เมษายน 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มีนาคม 2564
1 มีนาคม 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มกราคม 2564
1 มกราคม 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน ธันวาคม 2563
1 ธันวาคม 2563