ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรม CSR ประจำเดือนตุลาคม 2566
1 ตุลาคม 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือน กันยายน 2566
1 กันยายน 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือน สิงหาคม 2556
1 สิงหาคม 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
3 กรกฎาคม 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
1 มิถุนายน 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือน มิถุนายน 2566
1 มิถุนายน 2566
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)