ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กันยายน 2564
1 กันยายน 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน สิงหาคม 2564
1 สิงหาคม 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
1 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มิถุนายน 2564
1 มิถุนายน 2564