ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน ธันวาคม 2563
1 ธันวาคม 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กันยายน 2563
1 กันยายน 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน สิงหาคม 2563
1 สิงหาคม 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
1 กรกฎาคม 2563