ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
กิจกรรมCSR ประจำเดือน ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กันยายน 2562
2 กันยายน 2562