ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรม CSR ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
1 พฤษภาคม 2567
กิจกรรม CSR ประจำเดือนเมษายน 2567
1 เมษายน 2567
กิจกรรม CSR ประจำเดือนมีนาคม 2567
1 มีนาคม 2567
กิจกรรม CSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
1 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรม CSR ประจำเดือน มกราคม 2567
1 มกราคม 2567
กิจกรรม CSR ประจำเดือน ธันวาคม 2566
1 ธันวาคม 2566
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)