ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรม CSR ประจำเดือน สิงหาคม 2556
1 สิงหาคม 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
3 กรกฎาคม 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
1 มิถุนายน 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือน มิถุนายน 2566
1 มิถุนายน 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
2 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
2 มิถุนายน 2565
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)