ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรม CSR ประจำเดือน มกราคม 2567
1 มกราคม 2567
กิจกรรม CSR ประจำเดือน ธันวาคม 2566
1 ธันวาคม 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
1 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือนตุลาคม 2566
1 ตุลาคม 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือน กันยายน 2566
1 กันยายน 2566
กิจกรรม CSR ประจำเดือน สิงหาคม 2556
1 สิงหาคม 2566
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)