ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรมCSR ประจำเดือน กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้กับผู้พิการ
19 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมCSR ประจำเดือน มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
ตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารระดับเพชร
12 มิถุนายน 2562