ผู้ค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ผู้ค้า

ข่าวประกวดราคา

 • ระยะเวลาประกาศ

  29
  ก.ค.
  2563
  -
  3
  ส.ค.
  2563

  โครงการงานรักษาความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย

 • ระยะเวลาประกาศ

  22
  ก.ค.
  2563
  -
  4
  ส.ค.
  2563

  งานปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบขนาด 1200 มิลลิเมตร (Bowin 1200)

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  25
  เม.ย.
  2562
  -
  25
  เม.ย.
  2564

  หนังสือเชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์
  เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  รายละเอียด