ผู้ค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ผู้ค้า

ข่าวประกวดราคา

 • ระยะเวลาประกาศ

  20
  มิ.ย.
  2567
  -
  2
  ก.ค.
  2567

  โครงการงานติดตั้งเครื่องกำเนิดโอโซน สำหรับหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) อาคารอีสท์วอเตอร์

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  29
  พ.ค.
  2567
  -
  21
  มิ.ย.
  2567

  โครงการจัดจ้าง Organizer งานจัดกิจกรรมปีใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568

  รายละเอียด

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)