ผู้ค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ผู้ค้า

ข่าวประกวดราคา

 • ระยะเวลาประกาศ

  7
  ก.พ.
  2563
  -
  12
  ก.พ.
  2563

  เชิญประกวดราคางานประกันภัยทรัพย์สิน
  พื้นที่ปฏิบัติการ ประจำปี 2563

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  6
  ก.พ.
  2563
  -
  12
  ก.พ.
  2563

  เชิญสอบราคาโครงการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบป้องกันสนิม (Cathodic Protection) ปี 2563

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  25
  เม.ย.
  2562
  -
  25
  เม.ย.
  2564

  หนังสือเชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์
  เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  รายละเอียด