ผู้ค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ผู้ค้า

ข่าวประกวดราคา

 • ระยะเวลาประกาศ

  29
  มิ.ย.
  2563
  -
  2
  ก.ค.
  2563

  โครงการงานจ้างตกแต่งปรับปรุงสำนักงาน
  ชั้น 22 อาคารอีสท์วอเตอร์

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  25
  มิ.ย.
  2563
  -
  2
  ก.ค.
  2563

  เชิญสอบราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสถานีลูกค้า

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  29
  มิ.ย.
  2563
  -
  7
  ก.ค.
  2563

  งานปรับปรุงระบบควบคุมสถานีชลกิจ

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  25
  เม.ย.
  2562
  -
  25
  เม.ย.
  2564

  หนังสือเชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์
  เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  รายละเอียด