ผู้ค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ผู้ค้า

ข่าวประกวดราคา

 • ระยะเวลาประกาศ

  12
  ก.ค.
  2564
  -
  19
  ก.ค.
  2564

  โครงการ”ปรับปรุงสระเก็บน้ำสำนักบก
  ต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี”

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  7
  ก.ค.
  2564
  -
  16
  ก.ค.
  2564

  โครงการงานจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
  ต่อบริษัทประจำปี 2564

  รายละเอียด