ผู้ค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ผู้ค้า

ข่าวประกวดราคา

 • ระยะเวลาประกาศ

  30
  มี.ค.
  2563
  -
  6
  เม.ย.
  2563

  เชิญสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำรีไซเคิล
  (อาคารสำนักงานใหญ่)

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  25
  เม.ย.
  2562
  -
  25
  เม.ย.
  2564

  หนังสือเชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์
  เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  รายละเอียด