ผู้ค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ผู้ค้า

ข่าวประกวดราคา

 • ระยะเวลาประกาศ

  4
  มี.ค.
  2567
  -
  12
  มี.ค.
  2567

  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบท่อส่งน้ำเพื่อส่งมอบคืนให้กรมธนารักษ์ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  28
  ก.พ.
  2567
  -
  1
  มี.ค.
  2567

  งานตรวจสอบหรือทดสอบภาชนะรับความดัน (Pressure Vessel)

  รายละเอียด

 • ระยะเวลาประกาศ

  23
  ก.พ.
  2567
  -
  1
  มี.ค.
  2567

  งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Executive Dashboard)

  รายละเอียด

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)