ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

สื่อโทรทัศน์

East Water จับมือ CAT พัฒนาระบบน้ำครบวงจรใน Digital Park Thailand

รายการ What's happening

CATจับมืออีสท์วอเตอร์พัฒนาระบบน้ำพื้นที่EEC

สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

CAT - EastWater พัฒนาระบบน้ำรองรับ Digital Park

เรื่องเด็นเย็นนี้ ช่วงข่าวรอบวัน

CAT - EastWater พัฒนาระบบน้ำรองรับ Digital Park

สำนักข่าวไทย คุยโขมงข่าวเช้า EASTWATR (9 เศรษฐกิจ BIZ TIME)

EastWater จับมือ CAT วางระบบน้ำใน Digital Park Thailand

รายการ ข่าวจริง ช่อง Spring New TV

อีสท์ วอเตอร์ เฟ้นหาโรงเรียนต้นแบบระบบน้ำบำบัดน้ำเสียในโรงอาหารต่อยอดปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

รายการทรูปลูกปัญญา ช่อง Good news