ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

EASTW กําไรไตรมาสแรก 371 ลบ. มั่นใจเติบโตภาคอุตฯ ขยายตัว เว็บไซต์Hoonsmart

ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ สุดปลื้มผลประกอบการไตรมาสแรก 2564 มีกําไรสุทธิ 370.68 ล้านบาท เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) จัดประชุม E-AGM จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท/หุ้น เว็บไซต์ mgronline

ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2564

อีสท์ วอเตอร์" จ่ายปันผล 0.40 บาท/หุ้น เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

ข้อมูล ณ 28 เมษายน 2564

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) จัดประชุม E-AGM จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท/หุ้น - มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน เว็บไซต์มิติหุ้น

ข้อมูล ณ 28 เมษายน 2564

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการบริการน้ำครบวงจรเต็มที่ เว็บไซต์ ข่าวสด

ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2564