ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ภาคตะวันออกติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ (รวมพลัง)

ข้อมูล ณ 8 ธันวาคม 2564

IND มือขึ้น! คว้างาน EASTW มูลค่า 15.98 ลบ. (มิติหุ้น)

ข้อมูล ณ 24 พฤศจิกายน 2564

ฉะเชิงเทรา ลงนามเอ็มโอยู อีสท์ วอเตอร์ บริหารจัดสรรเงินทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (แนวหน้า)

ข้อมูล ณ 20 พฤศจิกายน 2564

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ.จันทบุรี (สยามรัฐ)

ข้อมูล ณ 9 พฤศจิกายน 2564

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ.จันทบุรี (Green Network)

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2564

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ.จันทบุรี (มิติหุ้น)

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2564

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)