ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

EASTWยอดขายน้ำดิบพุ่ง ดันกําไรโตทะยานกว่า 40% เว็บไซต์ มิติหุ้น

ข้อมูล ณ 2 กรกฎาคม 2564

สภาเมืองพัทยาไฟเขียวต่อสัญญาให้อีสท์ วอเตอร์ ผลิตน้ำประปาบนเกาะล้านอีก 3 ปี เว็บไซต์ อธิปบูรพา

ข้อมูล ณ 2 กรกฎาคม 2564

ทริสเรทติ้งจัดอันดับEASTWที่A+ฟื้นตัวจากภัยแล้ง-รับการขยายฐาน เว็บไซต์ ทันหุ้น

ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2564

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน EASTW ที่ A+ แนวโน้ม Stable เว็บไซต์ hooninside

ข้อมูล ณ 26 มิถุนายน 2564

"นิพนธ์" นํา องค์การจัดการน้ำเสีย จับมือ อีสท์วอเตอร์ MOU ร่วมบริหารจัดการน้ำรองรับพื้นที่ EEC เว็บไซต์ คมชัดลึก

ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2564

"นิพนธ์" นํา องค์การจัดการน้ำเสีย จับมือ อีสท์วอเตอร์ MOU ร่วมบริหารจัดการน้ำรองรับพื้นที่ EEC เว็บไซต์ Matichon

ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2564