ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

EASTW ปันผลอัตรา 0.24 บาทหุ้น XD 9 พ.ค. 65

ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2565

EASTW รายได้ขาย-บริการพุ่ง! ดันกำไรปี 64 โต 38%

ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2565

อีสท์วอเตอร์ ปันผล 0.24 บาท ต่อหุ้น

ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2565

อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจ แนวคิดสร้างชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน (เพื่อปวงชน)

ข้อมูล ณ 21 มกราคม 2565

EASTW แนะนำทยอยซื้อหุ้น ราคาพื้นฐาน 10.20 บาท

ข้อมูล ณ 18 มกราคม 2565

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำทยอยซื้อ EASTW ราคาพื้นฐาน 10.20 บาท (ทันหุ้น)

ข้อมูล ณ 18 มกราคม 2565

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)