ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

บล.ทิสโก้ : EASTW แนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 12.20 บาท (Hoon Inside)

ข้อมูล ณ 8 ตุลาคม 2564

ครบรอบ 29 ปี อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินบริจาคแก่เหล่ากาชาด 4 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ช่วงCOVID-19 (Thanland Plus+)

ข้อมูล ณ 7 ตุลาคม 2564

ครบรอบ 29 ปี อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินบริจาคแก่เหล่ากาชาด 4 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ช่วงCOVID-19 (Geen Network)

ข้อมูล ณ 7 ตุลาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (สยามรัฐ)

ข้อมูล ณ 5 ตุลาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (Post Today)

ข้อมูล ณ 4 ตุลาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สร้างคุณภาพที่ดีด้านน้ำให้กับชุมชน (มิติหุ้น)

ข้อมูล ณ 4 ตุลาคม 2564