ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ.จันทบุรี (สยามรัฐ)

ข้อมูล ณ 9 พฤศจิกายน 2564

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ.จันทบุรี (Green Network)

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2564

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ.จันทบุรี (มิติหุ้น)

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2564

อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ ปี 2564 (เพื่อปวงชน)

ข้อมูล ณ 22 ตุลาคม 2564

EASTWลุยลูกค้าอีอีซี เล็งดีลรายใหญ่4ราย (ทันหุ้น)

ข้อมูล ณ 11 ตุลาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ ครบรอบ 29 ปี บริจาค 800,000 บ. ให้กาชาด 4 จังหวัดภาคตะวันออก (Brand Biz News)

ข้อมูล ณ 8 ตุลาคม 2564