ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

EASTW เผยงบรวมไตรมาส365 กำไร 123.62 ลบ.

ข้อมูล ณ 9 พฤศจิกายน 2565

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าเพิ่มศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

อีสท์ วอเตอร์ฉลองครบรอบ 30 ปี

ข้อมูล ณ 29 สิงหาคม 2565

อีสท์ วอเตอร์ มุ่งให้บริการน้ำครบวงจรเต็มสูบ

ข้อมูล ณ 14 สิงหาคม 2565

EASTW ออกหุ้นกู้ 1,600 ลบ. จ่ายดอกเบี้ย 3.53-4.52%

ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2565

อีสท์วอเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำ 3 จังหวัด

ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2565

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)