ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

กลุ่มไทยออยล์จับมือ อีสท์ วอเตอร์ จัดทําข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำ สำนักข่าว ประชาชาติธุรกิจ

ข้อมูล ณ 24 ธันวาคม 2563

EASTW-TOP เซ็น MOU โครงการขยายเขตจ่ายน้ําให้โครงการพลังงานสะอาด เว็บไซต์ Infoquest

ข้อมูล ณ 23 ธันวาคม 2563

อีสท์ วอเตอร์ผนึก ไทยออยล์ ส่งจ่ายน้ําครอบคลุมโครงการพลังงานสะอาด สำนักข่าว ฐานเศรษฐ์

ข้อมูล ณ 22 ธันวาคม 2563

อีสท์ วอเตอร์ - คาราบาวตะวันแดง ลงนามสัญญาซื้อขายน้ําอุตสาหกรรม สำนักข่าว ผู้จัดการรายวัน

ข้อมูล ณ 22 ธันวาคม 2563

อีสท์ วอเตอร์ รับรางวัลหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน สำนักข่าว เพื่อปวงชน

ข้อมูล ณ 18 ธันวาคม 2563

อีสท์ วอเตอร์ – คาราบาวตะวันแดง ลงนามซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม สำนักข่าวไทย

ข้อมูล ณ 17 ธันวาคม 2563