ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

ระยอง-อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบจักรยานบําบัดน้ํา ติดตั้งบริเวณสวนศรีเมือง จ.ระยอง เว็บไซต์เพื่อปวงชน

ข้อมูล ณ 6 มีนาคม 2564

EASTW รายได้ลด กดกําไรปี 63 ร่วง 27% เหลือ 764 ลบ. ยังปันผล 0.24 บ. XD 5 พ.ค.64 เว็บไซต์ ข่าวหุ้น

ข้อมูล ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินสนับสนุนโครงการบําบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เพื่อช่วยบําบัดน้ำเสียในชุมชนตลาดหนองคล้า จ.จันทบุรี เว็บไซต์ สยามรัฐ

ข้อมูล ณ 21 กุมภาพันธ์ 2564

อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินสนับสนุนโครงการบําบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เพื่อช่วยบําบัดน้ำเสียในชุมชนตลาดหนองคล้า จ.จันทบุรี เว็บไซต์ MGROnline

ข้อมูล ณ 20 กุมภาพันธ์ 2564

อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินสนับสนุนโครงการบําบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เพื่อช่วยบําบัดน้ำเสียในชุมชนตลาดหนองคล้า จ.จันทบุรี เว็บไซต์ GreenNetWork

ข้อมูล ณ 20 กุมภาพันธ์ 2564

อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินสนับสนุนโครงการบําบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เพื่อช่วยบําบัดน้ำเสียในชุมชนตลาดหนองคล้า จ.จันทบุรี เว็บไซต์ มิติหุ้น

ข้อมูล ณ 19 กุมภาพันธ์ 2564