ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (สยามรัฐ)

ข้อมูล ณ 5 ตุลาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (Post Today)

ข้อมูล ณ 4 ตุลาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สร้างคุณภาพที่ดีด้านน้ำให้กับชุมชน (มิติหุ้น)

ข้อมูล ณ 4 ตุลาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ มอบน้ำดื่มและงบประมาณ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จ.ระยองและจันทบุรี (เพื่อปวงชน)

ข้อมูล ณ 24 กันยายน 2564

NRF จับมือ EASTW ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนจากสาหร่ายทะเล ก้าวสู่ Net Zero Emission ปี 93 (หุ้นอินไซด์ รายวัน)

ข้อมูล ณ 17 กันยายน 2564

"NRF" ผนึก "อีสท์วอเตอร์" เดินหน้าสู่ Net Zero Emission ส่งเสริม ศก.หมุนเวียน (สยามรัฐ)

ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2564

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)