ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

อีสท์ วอเตอร์และยูยู รับรางวัลเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เน้นให้พนักงานออมเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณ เว็บไซต์ greennetworkthailand.com

ข้อมูล ณ 29 พฤศจิกายน 2562

อีสท์ วอเตอร์และยูยู รับรางวัลเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เว็บไซต์ mitihoon.com

ข้อมูล ณ 28 พฤศจิกายน 2562

“อีสท์ วอเตอร์”-“ยูยู” รับเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เว็บไซต์ mgronline.com

ข้อมูล ณ 28 พฤศจิกายน 2562

EASTWรุกขายน้ำใน-นอกEEC สำนักพิมพ์ ผู้จัดการราบวัน 360องศา

ข้อมูล ณ 15 ตุลาคม 2562

สทนช.เตรียม 'แผนน้ำ 5 ปี' สำนักพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

ข้อมูล ณ 6 ตุลาคม 2562

อีสท์ วอเตอร์ จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคี ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ(2) สำนักพิมพ์ไทยโพสต์

ข้อมูล ณ 4 ตุลาคม 2562