ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือพิมพ์

อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจ แนวคิดสร้างชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน (เพื่อปวงชน)

ข้อมูล ณ 21 มกราคม 2565

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำทยอยซื้อ EASTW ราคาพื้นฐาน 10.20 บาท (ทันหุ้น)

ข้อมูล ณ 18 มกราคม 2565

EASTWบุกโปรเจ็กต์อีอีซีดีลลูกค้ารายใหม่หนุนโต (ทันหุ้น)

ข้อมูล ณ 5 มกราคม 2565

ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 (ภัยสยามนิวส์)

ข้อมูล ณ 24 ธันวาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน (ประชาชาติธุรกิจ)

ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน (ผู้จัดการรายวัน 360 ํ)

ข้อมูล ณ 16 ธันวาคม 2564