ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

22 มีนาคม 2562

วันที่ : 22/03/62  
เวลา : 08.00 – 15.00 น.  
รายละเอียด :

WORLD WATER DAY ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : EW สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ