ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

21 มีนาคม 2562

วันที่ : 21/03/62  
เวลา : 08.00 – 22.00 น.  
รายละเอียด :

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี 6 หน่วยงาน ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักชลประทานที่9