ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน

กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย วงเงิน 1,000 ล้านบาท

           อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน วงเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น เน้นสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสังคมที่ยั่งยืน มีการบริหารด้านความยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม    

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดย นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) โดย Mr. Takashi Toyoda, Country Head of Thailand, General Manager, Bangkok Branch และนายวรพัฒน์ เชาวนาสมิธ Head of Thailand – Corporate Banking, Asia Pacific ด้วยวงเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี

สำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนนี้ อีสท์ วอเตอร์ ได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ คือ “การลดปริมาณน้ำสูญเสียในระบบสูบส่งน้ำ” ซึ่งการคำนวณอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของอีสท์ วอเตอร์ในการบรรลุเป้าหมายนี้ด้วย และให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสังคมที่ยั่งยืน มีการบริหารด้านความยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม    

น้ำสูญเสีย หรือ Non-revenue water (NRW) คือ น้ำที่่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบ ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานจากการสูบจ่าย และการสููญหายของทรัพยากรน้ำในระหว่างการสููบจ่ายก่อนถึงมือลููกค้า อีสท์ วอเตอร์ ในฐานะผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี โดยเฉพาะการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรม และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ดังแสดงให้เห็นจากแนวทางการกำหนดนโยบายเรื่องการควบคุมน้ำสูญเสียให้สามารถอยู่ในปริมาณร้อยละ 2.50 ของปริมาณน้ำสูบเพื่อจ่ายตรงเข้าระบบ ไม่เพียงแค่การศึกษาและประเมินขีดความสามารถของการจัดการน้ำ อีสท์ วอเตอร์ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเทคโนโลยีใหม่อันทันสมัยที่่เหมาะกับระบบการสูบจ่ายน้ำอีกด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) เป็นหนึ่งในธนาคารหลักของอีสท์ วอเตอร์ และมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจ และช่วยสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน (SPT) สำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) ในครั้งนี้ด้วย

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)