ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ จับมือ นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (CPGC)รองรับความต้องการใช้น้ำ เสริมความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าเสริมความมั่นคงด้านน้ำต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (CPGC) ในนาม ซีจี คอร์เปอเรชั่น พร้อมลงนามสัญญาซื้อขายน้ำดิบ  สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาวในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

            นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (CPGC)  จ.ระยอง ในนามของ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับนายหยาง ฟาน และนายวรวิทย์  เจนธนากุล เพื่อเสริมความมั่นคงเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการซื้อที่ดิน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (CPGC) ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาวในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำความเชี่ยวชาญของ อีสท์ วอเตอร์  ที่เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญการให้บริการน้ำครบวงจร ทั้งน้ำดิบ น้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม CPGC ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (เป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัล กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นต้น เพื่อการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่านิคมอุตสาหกรรม CPGC  จะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตอย่างแน่นอน

นิคมอุตสาหกรรม CPGC ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง บนเนื้อที่รวมกว่า 3,100 ไร่มีความต้องการใช้น้ำดิบสูงสุด 15,000 ลบ.ม. ต่อวัน หรือ 5,400 ล้านลบ.ม. ต่อปี กำหนดการเริ่มต้นรับน้ำดิบในไตรมาส 4 ของปี 2567 ซึ่งอีสท์ วอเตอร์ มีขีดความสามารถในการให้บริการส่งจ่ายน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในลักษณะองค์รวมแบบ Water Grid โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้น้ำทั้งด้านเสถียรภาพการสูบจ่าย และปริมาณน้ำที่เพียงพอแก่ผู้ใช้น้ำตลอดทั้งปี สำหรับผู้สนใจนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี สามารถติดต่อได้ที่ 02-119-4600-3 marketing@cg-corp.com และ www.cg-corp.com

อีสท์ วอเตอร์ ยังคงยึดมั่นภารกิจในการบูรณาการการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบในพื้นที่ภาคตะวันออก เน้นความเป็นเอกภาพและเสถียรภาพ รวมถึงดูแลบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำให้สามารถตอบสนองความต้องการการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และสามารถขยายระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปัจจจุบันและอนาคต ตามวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)