ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารกปภ. ย้ำภารกิจทุกพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ โดยบรรยากาศในการสนทนาแบบเป็นกันเอง พร้อมเดินหน้าจับมือดำเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคต

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ โดยนายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้การต้อนรับ คุณวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมกิจการของอีสท์ วอเตอร์ เพื่อประสานความร่วมมือมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำ

อีสท์ วอเตอร์ได้มีการประสานความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มาโดยตลอด ทั้งการบริหารกิจการประปา ผ่านบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ นอกจากนี้ยังร่วมมือกันในด้านองค์ความรู้ทางด้านการให้บริการน้ำประปา ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)