ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่ชลบุรีและจันทบุรี

บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน บูรณาการร่วมกับโครงการ  Fix It Center มุ่งเป้าหมายพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจันทบุรี จำนวน 9 แห่ง เพื่อพัฒนาการใช้งานระบบประปาชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ โดยมีการ ปรับปรุงประปาชุมชน ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี จำนวน 7 แห่ง และพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี จำนวน 2 แห่ง โดยมีคุณวิชัย เลี่ยมเปี่ยม เป็นที่ปรึกษาโครงการ

โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของอีสท์ วอเตอร์ ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบประปาชุมชนให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน จากการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)