ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

รองอธิบดีกรมชลประทาน เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอีสท์ วอเตอร์ สำนักงานมาบตาพุด

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า ให้การต้อนรับนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 9 และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานมาบตาพุด  จ.ระยอง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี สร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดน้ำทุกภาคส่วน ทั้งการอุปโภคและบริโภคใน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนต่อไป

 

#อีสท์วอเตอร์ #EastWater #30ปีอีสท์วอเตอร์

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)